İK Politikalarımız
* Çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmek
* Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “karlılık”, “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek
* Müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yönlendirmek
* Rotasyon uygulamaları ile çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak
* Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve esenliğini ön planda tutmak
* Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak
* Her bir çalışanımızı işin lideri birer yetenek olarak görmek, bireysel gelişim olanakları hazırlayarak potansiyellerini ortaya çıkaracakları ve geliştirecekleri katılımcı bir iş ortamı oluşturmak
* Çalışanlarımız ile kuruluşumuz arasında güçlü bir diyalog kurmak üzere kurum içi iletişim faaliyetlerini düzenlemek
* Hedeflerimizin gerçekleşmesinde başarının belirleyicisi olan çalışanlarımız kadar ailelerimizi de organizasyonun ayrılmaz bir parçası olarak görmek
* Kişisel farklılıkların varlığını destekleyen, biz olabilmeye inanan; adil, objektif , profesyonel bir iş ortamı yaratmak
* İnsan kaynakları politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek
İK Uygulamalarımız
-Ücretlendirme : Rasyonel Kimya; ünvandan ve fonksiyondan bağımsız ,işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi uygulamaktadır. Amaç, çalışanların toplam gelirlerini ; güncel ücret piyasasına, rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlemektir. Bunun yanı sıra performansı değerlendirip ödüllendirerek çalışanı motive edecek bir ücret sistemi kullanmaktadır.

-Kariyer Planlama: Her pozisyonda çalışana; kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre, gerek şirket içi gerek şirket dışı eğitimler verilir, rotasyon imkanları sağlanarak kişisel gelişim desteklenir.

-Performans Yönetimi: Şirket genelinde uygulanan performans yönetiminin amacı; şirkette en iyi performansı yakalamak ve çalışanların performanslarını, ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirerek yönetmektir.

-Eğitim: Rasyonel Kimya; personelinin mesleki bilgi ve becerilerinin, kişisel yeteneklerinin geliştirilmesiyle ilgili eğitimlere büyük önem vermektedir. Ayrıca üniversite ve mesleki öğrencilerinin staj taleplerinin karşılanmasına özen göstermektedir.
İş Olanakları
Rasyonel Kimya’da işe alım sürecinde öncelikli olarak nitelikli iş gücünün şirketimize dahil edilmesi ve bu gücün çalışma ortamında en etkin ve verimli biçimde değerlendirilmesi hedeflenmektedir. “Hedef” i ve “Değerler” i içinde insan kaynağını vurgulayan Rasyonel Kimya, en büyük yatırımını insana yapmaktadır. İş başvurularının şirketimizin ihtiyaçlarına göre daha etkin değerlendirilebilmesi için web sitemizden iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden yapılan başvurular daha hızlı değerlendirildiğinden farklı lokasyonlardaki çalışma sahalarımızda iş imkanı sağlanabilmektedir. Rasyonel kimya ailesine katılmak istiyorsanız iş başvuru formumuzu doldurabilirsiniz.
İş Başvuru Formu

  Kişisel Bilgiler

  Adınız/Soyadınız

  TC Kimlik No

  Mesleğiniz

  Doğum Tarihiniz

  Cinsiyetiniz

  Medeni Durumunuz

  Çalışma Durumunuz

  Ehliyet Sınıfınız

  Sağlık Durumunuz

  E-Posta Adresiniz

  Cep Numarası

  Adresiniz

  İletiniz (tercihe bağlı)

  Deneyimler 1

  Firma Adı

  Sektör/İş Alanı

  Çalışma Şekli

  Organizasyondaki Yeri

  Bağlı Çalışan Kişi Ünvanı

  Şehir/Ülke

  Deneyimler 2

  Firma Adı

  Sektör/İş Alanı

  Çalışma Şekli

  Organizasyondaki Yeri

  Bağlı Çalışan Kişi Ünvanı

  Şehir/Ülke

  Stajlar 1

  Firma Adı

  Sektör/İş Alanı

  Staj Süresi

  Staj Tarihi

  Şehir/Ülke

  Stajlar 2

  Firma Adı

  Sektör/İş Alanı

  Staj Süresi

  Staj Tarihi

  Şehir/Ülke

  Eğitimler

  Okul Adı-Bölüm/Şehir

  Bitiş Tarihi

  Derecesi

  Yabancı Diller 1

  Bilinen Dil Adı

  Okuma

  Yazma

  Konuşma

  Öğrenilen Kurum / Yer

  Yabancı Diller 2

  Bilinen Dil Adı

  Okuma

  Yazma

  Konuşma

  Öğrenilen Kurum / Yer

  Bilgisayar Becerileri

  Kullanılan Programlar

  Kullanılan Ofis Araçları

  Tercihler

  Çalışmak İstenilen Görev Alanları

  Tercih Edilen Çalışma Şekilleri

  Ücret Beklenti Aralığı(Net)

  Tercih Edilen Haberleşme Şekli

  Referanslar 1

  Ad-Soyad

  Telefon Numarası

  Çalıştığı Firma Ünvanı

  Referanslar 2

  Ad-Soyad

  Telefon Numarası

  Çalıştığı Firma Ünvanı