AR-GE


Firmamız kimyager ve kimya mühendislerinden oluşan uzman kadrosuyla sistematik bir temele dayalı olarak; organize, analitik, eleştirisel ve bilgilerin güven ile savunulduğu iyi bir araştırma etkinliği ile çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma, geliştirme ve mühendislik aşamalarından oluşan çalışmalarımızla sektörde öncü olmak hedefimizdir.

Araştırma çalışmaları; güncel üretim teknolojilerini kullanarak sanayinin gereksinim duyduğu yeni formüller geliştirmek, mevcut bir ürünün daha etkin olmasına yönelik çalışmalar yapmak, tercih ve taleplere uygun özel ürünler tasarlamak laboratuvarımızda gerçekleştirilen deneysel uygulamalardır.

Geliştirme çalışmaları; yeni veya iyileştirilen ürün ile ilgili tasarım ve çözümleme sürecini içermektedir.

Ar-ge çalışmaları sonucu elde edilen ürünün rafine edilerek kullanıma uygun hale gelmesi , fiyat yönünden ekonomikliğinin sağlanması, firmalarda yapılan saha çalışmaları ile ürün tanıtımının gerçekleştirilmesi mühendislik çalışmalarımızdır.

AR-GE


Firmamız kimyager ve kimya mühendislerinden oluşan uzman kadrosuyla sistematik bir temele dayalı olarak; organize, analitik, eleştirisel ve bilgilerin güven ile savunulduğu iyi bir araştırma etkinliği ile çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma, geliştirme ve mühendislik aşamalarından oluşan çalışmalarımızla sektörde öncü olmak hedefimizdir.

Araştırma çalışmaları; güncel üretim teknolojilerini kullanarak sanayinin gereksinim duyduğu yeni formüller geliştirmek, mevcut bir ürünün daha etkin olmasına yönelik çalışmalar yapmak, tercih ve taleplere uygun özel ürünler tasarlamak laboratuvarımızda gerçekleştirilen deneysel uygulamalardır.
Geliştirme çalışmaları; yeni veya iyileştirilen ürün ile ilgili tasarım ve çözümleme sürecini içermektedir.
Ar-ge çalışmaları sonucu elde edilen ürünün rafine edilerek kullanıma uygun hale gelmesi , fiyat yönünden ekonomikliğinin sağlanması, firmalarda yapılan saha çalışmaları ile ürün tanıtımının gerçekleştirilmesi mühendislik çalışmalarımızdır.